Cuộc thi ảnh

Elizabeth Storie

Mô tả hình ảnh

Nơi làm việc quyên góp cuộc sống của tôi. Tôi là Bác sĩ lâm sàng quản lý chất lượng phụ trách Tiếp cận Hiến tạng cho Nam Texas VA

Câu chuyện của tôi

Tôi đã tham gia vào sự nghiệp Donate Life vào năm 2014 khi đang làm việc về chất lượng tại một bệnh viện địa phương. Tôi đang chạy một cuộc đua Dirty Girl và một đồng nghiệp hỏi tôi có muốn tham gia một sự kiện DL Outreach không. Tôi đã bị cuốn hút. Khi tôi chuyển đến VA, tôi được chỉ định làm Ủy ban Hiến tặng Mô và Nội tạng và một trong những nhiệm vụ của tôi là Tiếp cận Hiến tạng. Tôi đã thấy và nghe nhiều câu chuyện rất cảm động về gia đình anh hùng hiến tặng cũng như những người nhận ghép. Nó không phải là công việc khi tôi làm những sự kiện này, đó là niềm đam mê của tôi.

Loại