Cuộc thi ảnh

Elizabeth Storie

Mô tả hình ảnh

Sự kiện Đăng ký và Tiếp cận Nội tạng của Phòng khám VA Tây Bắc với Nhân viên VA:

Câu chuyện của tôi

Tôi tổ chức tất cả các sự kiện tiếp cận hiến tạng cho Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Cựu chiến binh Nam Texas. Chúng tôi đã có một sự kiện đăng ký tại Phòng khám New NW VA vào ngày 4/3/24. Các đối tác của tôi tại sự kiện này là (từ trái sang phải) Jun Mendoza-RN MICU; Christine Salonga- RN an toàn bệnh nhân; Liên lạc viên Casandra Castro-SAEB; Quản lý chất lượng Elizabeth Storie-RN; Avis (Niềm vui) Perkins RN-HOẶC; và và Peter Castillo, người nhận cấy ghép.

Loại