Cuộc thi ảnh

Elizabeth Kenney

Mô tả hình ảnh

Hòa nhạc rock:)

Câu chuyện của tôi

Con trai 21 tuổi của chúng tôi đã qua đời một cách bi thảm vào mùa hè năm ngoái. Chúng tôi không biết anh ấy là người hiến tạng nhưng việc anh ấy có thể cứu sống người khác đã trở thành niềm an ủi lớn cho gia đình chúng tôi. Tôi có mục tiêu vẽ và phân phát 1000 tảng đá để vinh danh Carter. Tôi sẽ luôn nhớ những lời mà điều phối viên Donate Life đã nói với tôi "Tôi biết bạn biết Carter sẽ làm những điều tuyệt vời, nhưng không bao giờ tuyệt vời như vậy."

Loại