Cuộc thi ảnh

Eleanor Touchet

Mô tả hình ảnh

Chúng tôi rất vui mừng được tập hợp vào Ngày Xanh & Xanh cho một buổi gây quỹ "Xã hội miền Nam" mang lại lợi ích cho Hiệp hội Cấy ghép Đại học. Khách được yêu cầu mặc màu xanh lam và xanh lá cây để hỗ trợ hiến tạng, mắt và mô.

Câu chuyện của tôi

Hiệp hội Cấy ghép Đại học là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cấy ghép nội tạng rắn và bệnh nhân thiết bị hỗ trợ thất trái và gia đình của họ tại Trung tâm Y tế Đại học Mississippi. Hiệp hội đã tổ chức buổi gây quỹ hàng năm tại Thị trấn Livingston vào ngày 12 tháng Tư, và khách mời được thưởng thức nhạc sống, thức ăn từ nông trại đến bàn ăn, tình bạn và một cuộc đấu giá im lặng, tất cả để gây quỹ để tiếp tục hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình cấy ghép.

Loại