Cuộc thi ảnh

Donene Vukovich

Mô tả hình ảnh

Tòa thị chính San Francisco

Câu chuyện của tôi

Tòa thị chính San Francisco được thắp sáng bằng màu Xanh lam và Xanh lá cây để kỷ niệm Ngày Hiến tặng Cuộc sống Quốc gia, Ngày Xanh & Xanh lá cây năm 2024 vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng Tư. Một Tình nguyện viên Đại sứ Mạng lưới Nhà tài trợ phía Tây (Michael Hampton) và nhân viên Mạng lưới Nhà tài trợ phía Tây (Donene Vukovich) đã làm việc với Thành phố và Quận San Francisco để thực hiện điều này. Chúng tôi cũng có một hình ảnh nhóm tuyệt vời để chia sẻ, nếu bạn quan tâm. Cảm ơn bạn!

Loại