Cuộc thi ảnh

Denise Cromer

Mô tả hình ảnh

Một bức ảnh duy nhất từ ảnh ghép tôi đã gửi.

Câu chuyện của tôi

Bạn bè của tôi (những người tình cờ cũng là đồng nghiệp của tôi) đã làm tôi ngạc nhiên vào Ngày Nhận thức về Cuộc sống Quyên góp với tất cả mọi người mặc áo phông thủ công, nhuộm cà vạt. Đúng vậy. Nhờ sự hỗ trợ của họ, tôi có thể hoạt động mỗi ngày vì tình yêu của đời tôi đã bị ngã thảm khốc sau khi phẫu thuật chỉ ba ngày trước đó. David là một người hiến tạng, và chúng ta biết rằng hai gia đình bây giờ có hy vọng vì món quà vị tha của anh ấy.

Loại