Cuộc thi ảnh

Delilah Starr Lincoln

Mô tả hình ảnh

Đội bóng mềm du lịch.

Câu chuyện của tôi

Delilah muốn có một cháu gái 15 tuổi tuyệt vời, cô ấy đã học rất tốt ở trường trung học, đi du lịch, bóng mềm đã có rất nhiều kế hoạch cho năm nay và thật không may, cuộc sống đã bị bắt gặp ở tuổi 15 với một cơn hen suyễn nghiêm trọng, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống như một người bà. Đôi khi tôi tự hỏi về ngày hôm sau cho tôi.

Loại