Cuộc thi ảnh

Dana Pelkey

Mô tả hình ảnh

Nhân viên y tế U of L ở Louisville, KY Dress in Blue & Green with Donate Life Flag

Câu chuyện của tôi

Nhân viên Trung tâm Cấy ghép Trager được tham gia cùng với U Of L Health tại các nhân viên Y tế Bệnh viện Do Thái trong trang phục Xanh lam và Xanh lá cây của họ trên đỉnh Sân bay trực thăng để vinh danh Tháng Quyên góp Cuộc sống!

Loại