Cuộc thi ảnh

Courtney Webster

Mô tả hình ảnh

Khuyến khích người khác cứu một mạng sống và đánh dấu vào một hộp!

Câu chuyện của tôi

10 năm trước, bố tôi nhận được một trái tim mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cái gì đó đáng sợ và căng thẳng như vậy lại có thể trở nên đẹp như vậy. Tôi nhớ mình đã ngồi trong phòng bệnh và không nhận ra người đàn ông trước mặt mình. Nhờ người hiến tặng của cha tôi, Matthew, tôi đã thấy cha tôi dắt em gái tôi xuống hòn đảo. Tôi có thể ngồi im lặng thoải mái với anh ấy trong khi chúng tôi đọc cùng nhau. Chúng tôi đã có nhiều ngày làm cha con gái mà tôi sẽ luôn trân trọng. Chúng tôi thường gọi cho mẹ của Matthew và nói chuyện như thể chúng tôi luôn biết nhau. Chúng tôi thực sự đã có thêm gia đình từ việc này. Bây giờ, chúng tôi đi đến các bệnh viện và trường học và cho thấy tầm quan trọng của việc trở thành một người hiến tạng. Chúng tôi cho họ thấy tình yêu ở phía bên kia của một sự kiện đáng sợ như vậy.

Loại