Cuộc thi ảnh

Colleen Cecil

Mô tả hình ảnh

Ngày xanh & xanh!

Câu chuyện của tôi

Tôi là mẹ của một cậu con trai 21 tuổi, bằng cách khám mắt định kỳ, đột nhiên được chẩn đoán cần ghép thận ở tuổi 17. Với nhiều tìm kiếm, một người bạn 24 tuổi của gia đình đã vô tư cho anh ta một quả thận của cô. Bây giờ họ đã 2 năm sau khi cấy ghép và làm rất tuyệt vời! Tất nhiên tôi là một người ủng hộ rất lớn cho việc hiến tạng và truyền bá thông tin mỗi khi có cơ hội! 💙💚

Loại