Cuộc thi ảnh

Cheryl Duvall

Mô tả hình ảnh

Ngày quyên góp. Con gái tôi là người hiến tặng còn sống của chị em tôi.

Câu chuyện của tôi

Bức ảnh này là em gái tôi (người nhận) và chồng cô ấy (người chăm sóc), con gái tôi (người hiến tặng), tôi (người chăm sóc). Khi tôi nhận được tin dữ rằng tôi không thể hiến thận cho em gái, tôi đã khóc mỗi ngày trong nhiều tuần. Họ đã không đi đến kết luận này cho đến ngày trước khi cấy ghép theo kế hoạch. Con gái tôi đã không ngần ngại bước lên và đi xét nghiệm. Họ đã được cấy ghép vào ngày 25/01/23 và tất cả đều hoàn hảo.

Loại