Cuộc thi ảnh

Chelsea Farnum

Mô tả hình ảnh

Tôi đã vẽ một tảng đá với tên viết tắt của người hiến tặng trái tim của cha tôi và logo cuộc sống quyên góp để đi trong khu vườn đá tại Lifeline of Ohio!

Câu chuyện của tôi

Loại