Cuộc thi ảnh

Caitlin Peterson

Mô tả hình ảnh

Phòng khám lọc máu nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Tiểu học.

Câu chuyện của tôi

Bệnh viện Nhi đồng Tiểu học có đơn vị lọc máu nhi khoa duy nhất và chương trình ghép thận nhi khoa ở bang Utah. Chúng tôi cũng phục vụ bệnh nhân ở Wyoming, Idaho, Nevada và Montana. Mục tiêu của chúng tôi là cấy ghép tất cả các bệnh nhi của chúng tôi và cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất ở miền núi phía tây!

Loại