Cuộc thi ảnh

Bonnie Sherpinsky

Mô tả hình ảnh

30 thú cưng trong màu xanh lam và xanh lá cây cho Tháng quyên góp cuộc sống!

Câu chuyện của tôi

Tôi thực sự rất hào hứng khi nghe về chiếc váy mà thú cưng của bạn mặc trong ngày tinh thần màu xanh lam và xanh lá cây. Tôi đã làm một số khăn rằn và yêu cầu đồng nghiệp của tôi chụp ảnh thú cưng của họ với họ. Kết quả tốt hơn những gì tôi có thể yêu cầu và tôi rất hài lòng với số lượng người sẵn sàng chia sẻ thú cưng của họ vì một mục đích tuyệt vời.

Loại