Cuộc thi ảnh

Barbara Lee Steplock

Mô tả hình ảnh

Chồng tôi và tôi vào ngày xanh và xanh quốc gia.

Câu chuyện của tôi

Bố của Andys được ghép tim cách đây 8 năm. Mẹ tôi đã qua đời vào năm 2019 và chúng tôi đã có thể hiến tặng một số cơ quan nội tạng của bà, bao gồm cả tim. Quyên góp Cuộc sống là rất quan trọng trong gia đình của chúng tôi.

Loại