Cuộc thi ảnh

Ann Oswalt

Mô tả hình ảnh

Quyên góp Cờ cuộc sống và các đồ trang trí sân vườn khác

Câu chuyện của tôi

Ngày 29/1/2024, chồng tôi nhận quà ghép gan. Bức ảnh này được chụp chưa đầy ba tháng sau đó trong cuối tuần cắm trại đầu tiên của chúng tôi sau khi cấy ghép.

Loại