Cuộc thi ảnh

Allison J Miller

Mô tả hình ảnh

Hoa tulip xanh Sắp xếp bởi tôi, mẹ, cho nơi an nghỉ của Anh hùng hiến tặng của chúng tôi. Keegan Johnson, Anh hùng tài trợ

Câu chuyện của tôi

Con trai 17 tuổi của chúng tôi, Keegan Johnson, đột ngột qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2020. Anh ấy đã trở thành Anh hùng Nhà tài trợ theo Lựa chọn của riêng mình bằng cách đánh dấu vào ô chỉ 4 tháng trước ngày anh ấy qua đời.

Loại