Cuộc thi ảnh

Alexandra Davis

Mô tả hình ảnh

Ngày xanh và xanh tại nơi làm việc để thể hiện sự ủng hộ cho việc hiến mô, nội tạng và mắt!

Câu chuyện của tôi

Tôi có một người bạn 17 tuổi đáng buồn đã qua đời, mẹ anh ấy phải đưa ra quyết định xem anh ấy có nên là người hiến tạng hay không... cô ấy hỏi tôi nghĩ gì và tôi nói có. Cuối cùng, anh ấy đã hiến tặng nội tạng, mô và mắt của mình. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều nhưng tôi biết anh ấy đang sống nhờ những người khác vì sự đóng góp của anh ấy.

Loại