Tin tức và cập nhật

Văn phòng Công bằng Y tế công nhận Tháng Nhận thức về Người hiến tặng Thiểu số Quốc gia

Michelle Allender, Giám đốc, Văn phòng Công bằng Y tế, Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế, Rockville, MD 20857; Thư đăng ngày 15 tháng 7 năm 2021

Kính gửi các đồng nghiệp của Nhóm Hành động Đa văn hóa hiến tặng nội tạng, mắt và mô quốc gia:

Thay mặt Văn phòng Công bằng Y tế của Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) và Bộ phận Cấy ghép của HRSA, tôi muốn cảm ơn bạn vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng của bạn để cứu và cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đa dạng bằng cách tạo ra một nền văn hóa tích cực cho việc hiến tặng nội tạng, mắt và mô. Tháng Nhận thức về Người hiến tạng Dân tộc thiểu số Quốc gia (NMDAM), được tổ chức vào tháng Tám hàng năm, mang đến một cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức về sự chênh lệch về sức khỏe và tác động của việc hiến tặng và cấy ghép nội tạng trong các cộng đồng thiểu số.

Kể từ khi được thành lập bởi Chương trình Giáo dục Cấy ghép Mô Nội tạng Thiểu số Quốc gia vào năm 1996 như một lễ kỷ niệm kéo dài một tuần, NMDAM đã tiếp tục khuếch đại tầm quan trọng của việc hiến tặng và cấy ghép trong các cộng đồng đa văn hóa - tập trung chủ yếu vào các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha, Châu Á / Thái Bình Dương và người Mỹ bản địa. Bây giờ là năm thứ 2 của nó như là một kỷ niệm kéo dài một tháng và năm kỷ niệm 25 năm tổng thể. NMDAM tiếp tục giáo dục các cộng đồng đa văn hóa về hiến tặng và cấy ghép nội tạng, mắt và mô, khuyến khích đăng ký hiến tặng và trò chuyện gia đình về hiến tặng, đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh và phòng ngừa bệnh tật để giảm nhu cầu cấy ghép. Bạn đóng một vai trò quan trọng trong hồ sơ phi thường của quốc gia chúng ta về sự tăng trưởng trong hiến tặng và cấy ghép nội tạng trong các cộng đồng thiểu số.

HRSA đánh giá cao sự hợp tác liên tục với các tổ chức thành viên bao gồm Nhóm Hành động Đa văn hóa Hiến tặng Nội tạng, Mắt và Mô Quốc gia trong việc giải quyết sự chênh lệch trong việc tiếp cận các ca cấy ghép cứu sống và nâng cao sự sống. Giải quyết sự bình đẳng và chênh lệch về sức khỏe là nhiệm vụ cốt lõi của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) và HRSA. Vì vậy, chúng tôi tự hào hỗ trợ nỗ lực tập thể này để đảm bảo tất cả người Mỹ, đặc biệt là chủng tộc và dân tộc thiểu số, nhận thức được tiềm năng của họ để cứu và cải thiện cuộc sống của hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang chờ cấy ghép bằng cách đăng ký làm người hiến tặng nội tạng, mắt và mô.

HHS phục vụ nhu cầu của khoảng 108.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang chờ ghép tạng cứu sống hoặc nâng cao sự sống, 60% trong số họ đại diện cho chủng tộc và dân tộc thiểu số. Chúng tôi coi cá nhân và tập thể quý vị là những đối tác quan trọng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu cấy ghép nội tạng và nguồn cung nội tạng hiến tặng. Cảm ơn bạn vì công việc bạn làm mỗi ngày để tạo ra một tiếng nói và một tầm nhìn để cứu và chữa lành cuộc sống.

Trân trọng

Michelle Allender, MS, BSN, RN
Giám đốc
Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế