In quảng cáo

Kết hợp quảng cáo in trong tài liệu của bạn để thúc đẩy hiến tặng nội tạng, mắt và mô trong cộng đồng của bạn! Nhấp vào các liên kết để xem và lưu dưới dạng PDF có độ phân giải cao.

Những quảng cáo có thể tải xuống này có kích thước 4×5 inch. Quảng cáo cũng có sẵn trong 8×5 inch và 8×10 inch. Liên hệ với [email protected] để biết thêm thông tin.

In quảng cáo