Những điều bạn có thể làm

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm cho CUỘC SỐNG có thể cho hơn 100.000 người đang chờ đợi cơ hội thứ hai trong cuộc sống.

Trở thành nhà tài trợ

Đăng ký mất ít hơn một phút. Bạn vẫn còn thắc mắc?

2

Giúp hỗ trợ công việc của chúng tôi

Đóng góp

Fundraise

Cửa hàng

3

Giáo dục người khác về nguyên nhân

Quảng cáo video và quảng cáo in

Tài nguyên giáo dục thanh thiếu niên

Tài liệu phát tay có thể in

4

Tham gia cộng đồng Donate Life

Cộng đồng mạng xã hội

Quan sát quốc gia

Cập nhật email hàng tháng