Quyên góp cuộc sống Ngày hiến tặng còn sống

Donate Life Living Donor Day là một lễ kỷ niệm trong Tháng Quốc gia Hiến tặng Cuộc sống nhằm tôn vinh những người hiến tặng nội tạng và mô sống vì đã cứu sống và chữa lành cuộc sống! Vào năm 2022, hơn 6.400 người đã quyết định hiến một trong những quả thận hoặc một phần gan của họ cho người đang chờ đợi cơ hội thứ hai trong cuộc sống.
Những người khác đã tặng món quà chữa bệnh là mô sinh. Mô sinh bao gồm các mô như nhau thai và màng ối. Ghép có nguồn gốc từ mô sinh thúc đẩy chữa lành vết thương tự nhiên.

Ngày hiến tặng còn sống là vào ngày 3 tháng 4 năm 2024

Đồ họa truyền thông xã hội

Sử dụng hashtag #LivingDonorDay trong các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn!

Tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều thuộc bản quyền của Donate Life America và không được sao chép, thay đổi hoặc sao chép. Liên hệ với Loren Squares nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu sử dụng thay thế tác phẩm nghệ thuật có bản quyền.

Tìm hiểu thêm về quyên góp khi còn sống