Tháng đánh giá cao DMV quốc gia

Tháng đánh giá cao DMV quốc gia được tạo ra bởi Donate Life America để cảm ơn các DMV và công nhận họ vì cam kết của họ đối với sứ mệnh Donate Life. Đây là thời điểm để Cộng đồng Donate Life nói lời cảm ơn và thể hiện sự đánh giá cao của mình đối với các đối tác DMV trên toàn quốc thông qua các sự kiện và tiếp cận cộng đồng quốc gia và địa phương.
Tháng đánh giá cao DMV quốc gia công nhận DMV và Đối tác Giấy phép Lái xe (DLP) là những đối tác quan trọng trong việc cứu và chữa lành cuộc sống. Nhân viên DMV đặt câu hỏi đăng ký nhà tài trợ cho khách hàng mỗi ngày.

Quan hệ đối tác với DMV vẫn là nguồn đăng ký nhà tài trợ chính của nhà nước. Nhân viên DMV và Đối tác Giấy phép Lái xe là những người ở tuyến đầu của dịch vụ đã giúp mọi người trên khắp đất nước đăng ký quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô đã qua đời. Hiện tại có hơn 170 triệu đăng ký hiến tặng ở Hoa Kỳ!

Hãy giúp chúng tôi kỷ niệm Tháng đánh giá cao DMV quốc gia vào tháng Chín này

Tờ rơi tháng tri ân DMV 2023

được định dạng để in trên giấy 8,5 x 11

Tháng đánh giá cao DMV 2023 Đồ họa truyền thông xã hội

Đồ họa quan sát

Đồ họa thông tin tháng DMV

Tài nguyên dành cho trình điều khiển mới

Nếu bạn đang trên đường lấy bằng lái xe, hãy đảm bảo xem xét đăng ký để trở thành người hiến tạng trước. Đăng ký của bạn mất ít hơn một phút và sẽ cứu sống. Tìm hiểu thêm về nhu cầu quốc gia đối với người hiến tạng, mắt và mô và tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về hiến tạng.

Câu hỏi?

Đối với nhân viên DMV và DLP: Tìm hiểu thêm về Giải thưởng DLA DMV và liên hệ Donate Life State Team Leader hoặc DMV liên hệ với bất kỳ câu hỏi.

Tác phẩm nghệ thuật và bản sao của Tháng tri ân DMV quốc gia là tài sản của Donate Life America. Tác phẩm nghệ thuật không được sao chép, thay đổi hoặc sao chép. 

Vui lòng liên hệ với Loren Squares nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến tài nguyên Tháng DMV.