Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về LGBTQIA +

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về hiến tặng nội tạng, mắt và mô và cộng đồng LGBTQIA +. Bạn cũng có thể liên hệ với Trưởng nhóm Donate Life State của mình để tìm hiểu về cách bạn có thể tham gia ở cấp địa phương và xem liệu Donate Life có hiện diện tại các sự kiện Pride và cộng đồng địa phương hay không.

Xu hướng tính dục, giới tính, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính của một người không ngăn cản họ trở thành người hiến tạng (đã chết hoặc còn sống). Mọi người được khuyến khích đăng ký quyết định trở thành người hiến tạng tại RegisterMe.org.

Chính sách hiến tạng được quy định bởi Dịch vụ Y tế và Nhân sinh (HHS).

Một hệ thống quốc gia kết hợp các cơ quan có sẵn từ người hiến tặng với những người trong danh sách chờ dựa trên nhóm máu, kích thước cơ thể, mức độ ốm yếu, khoảng cách của người hiến, loại mô và thời gian trong danh sách. Xu hướng tình dục, giới tính, bản dạng hoặc biểu hiện giới tính, chủng tộc, thu nhập, người nổi tiếng và địa vị xã hội không bao giờ được xem xét.

Mạng lưới Chia sẻ Nội tạng Thống nhất (UNOS) đóng vai trò là hệ thống cấy ghép của quốc gia theo hợp đồng với chính phủ liên bang.