Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về COVID-19 (Vi-rút Corona)

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về COVID-19 và hiến tạng.
Các tổ chức thu mua nội tạng kiểm tra COVID-19 cho tất cả những người hiến tạng tiềm năng đã qua đời trước khi cung cấp nội tạng để cấy ghép. Những người hiến tặng tiềm năng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang hoạt động có thể không thể quyên góp. Nếu ai đó hồi phục sau COVID-19, sau đó qua đời vì điều gì đó không liên quan, có thể quyên góp. Nếu bạn đang cân nhắc trở thành người hiến tặng còn sống, bạn sẽ làm việc với nhóm chăm sóc sức khỏe của mình để nhận một loạt các cuộc kiểm tra sức khỏe để xác định tính đủ điều kiện của bạn, bao gồm xét nghiệm COVID-19. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị sẽ không đủ điều kiện để hiến tặng còn sống cho đến khi nhóm chăm sóc của quý vị xác định rằng việc hiến tặng là an toàn cho quý vị và người nhận của quý vị.

Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ đã xuất bản tài nguyên Câu hỏi thường gặp về Cộng đồng Cấy ghép cung cấp thông tin chi tiết cho người nhận cấy ghép về COVID-19. Tài liệu Câu hỏi thường gặp được cập nhật thường xuyên với thông tin hiện tại. Vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc chương trình cấy ghép của bạn để biết thêm câu hỏi về nhu cầu sức khỏe của bạn.

Tờ Câu hỏi thường gặp về vắc-xin COVID-19 từ Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ là một tài nguyên hữu ích liên quan đến tính an toàn của vắc-xin. Vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc chương trình cấy ghép của bạn để biết thêm câu hỏi về nhu cầu sức khỏe của bạn.

Mỗi bệnh viện cấy ghép đưa ra quyết định riêng về việc liệt kê và cấy ghép các ứng cử viên theo đánh giá lâm sàng tốt nhất của bệnh viện, bao gồm cả việc có bất kỳ loại vắc-xin cụ thể nào trong tiêu chí đủ điều kiện của họ hay không. Nếu bạn có thắc mắc về danh sách hoặc tiêu chí cấy ghép tại bệnh viện của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với bệnh viện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://transplantliving.org/covid/.