Allografts composite mạch máu (VCAs)

Allografts composite mạch máu (VCAs) liên quan đến việc cấy ghép nhiều cấu trúc có thể bao gồm da, xương, cơ, mạch máu, dây thần kinh và mô liên kết. Loại VCA phổ biến nhất được biết đến là cấy ghép tay và mặt. Các quy định liên bang đối với VCA có hiệu lực vào tháng Bảy năm 2014. Hình thức trị liệu đột phá này trả lại chức năng và bản sắc quan trọng cho những người bị thương tích hoặc bệnh tật tàn khốc.

VCA yêu cầu một ủy quyền cụ thể, tách biệt với đăng ký nhà tài trợ tiêu chuẩn. Ủy quyền cho VCA không bao giờ được coi là một phần của đăng ký trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô. Việc ủy quyền của VCA phải được một cá nhân nêu cụ thể trong đăng ký hiến tặng của mình hoặc bởi thân nhân hợp pháp nếu ủy quyền cho việc tặng cho tại thời điểm chết.