Thống kê hiến tặng nội tạng, mắt và mô

Biểu tượng sân vận động

Hơn 100.000 người đang chờ ghép tạng cứu sống.

Ngay cả sân vận động bóng đá lớn nhất nước Mỹ cũng không thể phù hợp với số lượng bệnh nhân trong danh sách chờ ghép tạng quốc gia.

biểu tượng của một người đang chờ đợi

Cứ sau 8 phút

Một người khác được thêm vào danh sách chờ ghép tạng quốc gia.

5.600 người

ở Mỹ chết mỗi năm trong khi nằm trong danh sách chờ cấy ghép.

Biểu tượng của trái tim tan vỡ

16

Mọi người chết mỗi ngày trong khi chờ ghép tạng.

86%

của bệnh nhân chờ đợi đang cần một quả thận.

Biểu tượng của ba người

1 ra khỏi 3

Người hiến tặng đã qua đời trên 50 tuổi.

Các Anh Chị Em Có Quyền Năng Để Giúp Đỡ

Nếu tôi quyên góp

Biểu tượng trái tim trong tay

Nội tạng của tôi

Tôi sẽ có thể cứu tới 8 mạng sống.

Biểu tượng của mắt

giác mạc của tôi

Tôi sẽ có thể khôi phục thị lực cho 2 người.

Biểu tượng xương đầu gối

mô của tôi

Tôi sẽ có thể chữa lành cuộc sống của 75 người.

Những người khác đã giúp đỡ như thế nào

Biểu tượng người giữ trái tim

23.288 người hiến tạng

Trong năm 2023, hơn 23.000 nhà tài trợ đã mang lại cuộc sống mới cho người nhận và gia đình họ.

Biểu tượng con người và biểu tượng tái chế

1 triệu ca cấy ghép

Năm 2022, Mỹ đã đạt cột mốc lịch sử, đạt ca ghép tạng thứ 1 triệu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.