Các cơ quan và mô để cấy ghép

Danh sách các cơ quan và mô có thể được cấy ghép thành công tiếp tục phát triển. Khả năng cứu và chữa lành cuộc sống của bạn như một người hiến tặng nội tạng, mắt và mô cũng vậy. Một người hiến tặng có thể cứu sống tới tám người, phục hồi thị lực cho hai người thông qua hiến giác mạc và chữa lành hơn 75 mạng sống thông qua hiến mô.

Nội tạng để cấy ghép