Cơ quan đăng ký nhà tài trợ

Có nhiều cách để đăng ký quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô.

Cơ quan đăng ký cuộc sống quyên góp quốc gia

Bằng cách đăng ký quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô trong Cơ quan đăng ký quốc gia về sự sống hiến tặng, bạn đang giúp cứu sống và mang lại hy vọng cho hơn 100.000 người ở Hoa Kỳ hiện đang chờ ghép tạng cứu sống.

Tìm hiểu thêm >

Cơ quan đăng ký nhà tài trợ còn sống quyên góp quốc gia

Mục tiêu của Cơ quan đăng ký người hiến tặng cuộc sống quyên góp quốc gia là trở thành cơ quan đăng ký người hiến tặng còn sống trên toàn quốc giúp giảm các rào cản tiếp cận cho các nhà tài trợ còn sống tiềm năng.

Tìm hiểu thêm >

Đăng ký trở thành người hiến tạng tại DMV

Hơn 90% cá nhân được khảo sát trên cả nước cho biết họ đã đăng ký quyết định quyên góp thông qua Cục Xe cơ giới địa phương. 

Tìm hiểu thêm >