Câu chuyện về hy vọng

Hiến phổi

Chấm, người nhận phổi

"Nhờ ca cấy ghép này, tôi sống," Dot nói. "Món quà này đã cho tôi một ngày khác với gia đình, với bạn bè, với thế giới này. Tôi đã được cho thời gian, và niềm đam mê của tôi là nói với mọi người về nhà tài trợ của tôi - anh hùng của tôi. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm ơn nhà tài trợ của tôi và Chúa vì đã biến điều đó thành có thể.

Đọc thêm "