Thể loại: Giải thưởng

Donate Life America cảm ơn các đối tác DMV trên toàn quốc

Mỗi năm, Donate Life America và các Nhóm Donate Life State và các thành viên của họ dành tháng này để nhận ra vai trò quan trọng của Bộ Phương tiện Cơ giới (DMV) và Đối tác Giấy phép Lái xe (DLP) trong việc giúp cứu và chữa lành cuộc sống. Nhân viên DMV đặt câu hỏi đăng ký nhà tài trợ cho khách hàng mỗi ngày.