Nhân viên của Donate Life America tinh gọn, tận tâm và hiệu quả - làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ nhu cầu của cộng đồng hiến tặng và cấy ghép đồng thời giáo dục và thu hút công chúng cứu sống thông qua quyên góp. Chúng tôi là những người cho, ủng hộ và đại sứ cho cuộc sống.
Để liên lạc, vui lòng gửi email cho chúng tôi hoặc gọi 804-377-3580.

G. David Fleming

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Jordan Beamer

Điều phối viên phát triển

Yêu cầu về thương hiệu và logo

Ghi nhận đóng góp

Truyền thông nội bộ

[email protected]

Karen Headley

Phó Chủ tịch, Quan hệ đối tác & Từ thiện

Phát triển quỹ

Quan hệ đối tác quốc gia

Cơ quan đăng ký nhà tài trợ còn sống quyên góp quốc gia

[email protected]

Anneli Kirby

Nhà thiết kế đồ họa

In ấn và tài liệu web

Quảng cáo truyền thông xã hội

Tài liệu truyền thông doanh nghiệp

[email protected]

Hilary Kleine

Phó Chủ tịch, Hoạt động Truyền thông &; Đăng ký

Truyền thông/Truyền thông xã hội

Cơ quan đăng ký cuộc sống quyên góp quốc gia

Dữ liệu

[email protected]

Sậy Jocelyn

Quản lý dự án

Hỏi đáp

Cơ hội tham gia địa phương

Thông tin chung

[email protected]

Al Smith

Quản lý quan hệ khách hàng

Quan hệ đối tác

Cơ quan đăng ký nhà tài trợ còn sống quyên góp quốc gia

[email protected]

Quảng trường Loren

Truyền thông & Trình quản lý nội dung

Truyền thông xã hội

Giáo dục thanh thiếu niên

Quan sát quốc gia

[email protected]

Hoa hồng Mary Stewart

Quyên góp cuộc sống Điều phối viên WELD

Quyên góp cuộc sống WELD

[email protected]

Casey Watkins

Quản lý phát triển & thành viên

Đóng góp cá nhân &; ngang hàng

Phát triển quỹ

Quản trị website

[email protected]

Cindy Wharton

Giám đốc tài chính

Kế toán và báo cáo tài chính

Quản lý tiền lương và phúc lợi

Quản lý ngân sách

[email protected]