Về

Donate Life America là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3 dẫn đầu các đối tác quốc gia và Nhóm Donate Life State để tăng số lượng nội tạng, mắt và mô được hiến tặng có sẵn để cứu và chữa lành cuộc sống thông qua cấy ghép đồng thời phát triển văn hóa nơi hiến tặng được coi là trách nhiệm cơ bản của con người.
DLA sở hữu, quản lý và quảng bá Donate Life ℠, logo và thương hiệu quốc gia cho sự nghiệp quyên góp; thúc đẩy công chúng đăng ký làm người hiến tạng, mắt và mô; cung cấp giáo dục về hiến tặng sống; quản lý Cơ quan đăng ký quốc gia về cuộc sống hiến tặng tại RegisterMe.org; và phát triển và thực hiện các chiến dịch đa phương tiện hiệu quả để thúc đẩy quyên góp. 

1992

Chúng tôi được thành lập với tư cách là Liên minh hiến tặng vào năm 1992 bởi cộng đồng hiến tặng và cấy ghép.

2006

Donate Life America đã đổi tên vào năm 2006 để đáp ứng nghiên cứu sâu rộng và mong muốn liên kết tổ chức với thương hiệu Donate Life.

170M

Trong 30 năm qua, Donate Life America và Donate Life Community đã đăng ký 170 triệu người hiến tặng nội tạng, mắt và mô tại Hoa Kỳ.

Tạo sự chú ý cho Tháng Cuộc sống Quyên góp

Tháng Hiến tặng Cuộc sống Quốc gia này, chúng tôi yêu cầu bạn trở thành một phần của cộng đồng duy trì sự sống kết nối này bằng cách đăng ký làm người hiến tặng nội tạng, mắt và mô; được giáo dục về hiến tặng sống; và đấu tranh cho sự nghiệp Donate Life.

Tác phẩm nghệ thuật và chủ đề Tháng quyên góp cuộc sống quốc gia năm 2024, Donors are SuperStars, được lấy cảm hứng từ bầu trời đêm và hàng tỷ ngôi sao tạo nên vũ trụ. Các ngôi sao nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong đêm tối nhất, vẫn có ánh sáng. Quyết định trở thành người hiến tạng, mắt và mô của bạn mang lại hy vọng và ánh sáng cho 100.000 người trong danh sách chờ ghép tạng quốc gia, những người đang chờ đợi cơ hội thứ hai trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao các nhà tài trợ là siêu sao.