Yogi

Yogi – Mami-miss ka ng marami! Rest In Peace knowing na ang iyong magandang pamilya ay dadalhin sa kanilang mga puso magpakailanman.

sa pamamagitan ng

Dumera