Yogi Dumera

Dear Dumera Family, Mangyaring tanggapin ang aming taos-pusong pakikiramay. Nawa'y magpahinga ang kaluluwa ni Yogi sa kapayapaan. Nawa'y bigyan ng Diyos ang iyong pamilya ng lakas upang makabangon sa pagkawalang ito. Mangyaring tandaan na mahal at nagmamalasakit kami sa iyo at naririto kami palagi para sa iyo.

sa pamamagitan ng

Deepa at Manish Sood Sood