William

Ang aming magandang sanggol na lalaki ay ang pinaka mapagmahal na 100% sa lahat ng pulang dugong amerikanong lalaki. Ang nakatanggap ng kanyang puso ay nakatanggap ng regalo mula kay Dakota dahil ang lahat ay palaging nag-uusap tungkol sa kung gaano kalaki ang kanyang puso. Kung gaano niya kagustong magbigay ng mga regalo at bumaba sa kanyang mga mamaw at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Marami pa akong masasabi, pero pinipilit kong huwag magalit. Gusto ko ring magpasalamat sa Lifeshare

sa pamamagitan ng

Chris at Shannon Owenby