Will Sutherland

Nami-miss ka namin at ang iyong mapagmahal na espiritu. Nagligtas ka ng napakaraming buhay bilang iyong huling regalo sa mundo. RIP mahal na Will. Pag-ibig, ang Pamilya Avila

sa pamamagitan ng

Ang Pamilya Avila