Will Sutherland

Will, Birthday ko. Sana nakakakuha ako ng card mula sa iyo sa koreo. Sana'y mag-ihaw tayo sa ating taon at magkasabay na sumasayaw sa kusina. Lubos akong nagpapasalamat na nakatulong ka sa napakaraming tao na maging bayani na ikaw ay, ngunit sigurado akong nami-miss kita at lagi kong gagawin. Mahal kita!

sa pamamagitan ng

Tina Repass