Hindi kilalang Donor

Hindi namin alam ang iyong pangalan, ngunit hinding-hindi ka malilimutan at isang bahagi mo ang nabubuhay sa aming anak na babae. Salamat sa kanyang pangalawang pagkakataon.

sa pamamagitan ng

Lee at Mary Brantley Nalley