Hindi kilalang Donor

Maaaring hindi namin alam ang iyong pangalan, ngunit dahil sa iyong kabutihang-loob ay magiging bahagi ka namin magpakailanman.

sa pamamagitan ng

John Pinkard