Tyler Bradley-Manning

Malakas ka at alam naming ipagpapatuloy mo ang laban na ito at mananalo.

sa pamamagitan ng

Edson, Amy at mga babae