Trisha Kay Grote

Si Trish ay isang napakagandang babae at iginagalang na kasamahan na palaging mabait, matulungin at masayang kasama. Siya ay labis na mami-miss. sina Myra at Kurt

sa pamamagitan ng

Panloob na Impormasyon Radiology