Timothy Louis Fowler

Ang aming mga iniisip at panalangin ay kasama ng iyong pamilya sa mahirap na panahong ito. Gary at Sieb

sa pamamagitan ng

Gary at Siebrigje Booth