Sylvia Bennett

Sumalangit nawa

Ang Iyong Ngiti at Kabutihan ay mapapalampas

sa pamamagitan ng

Minnedore Green