Sue Teal

Ang aking ina ay isang double lung transplant recipient noong 2014. Mula noon, siya at ang aking buong pamilya ay naging mga tagapagtaguyod para sa organ transplant. Sa kasamaang palad, isang impeksyon ang pumalit at natalo siya noong nakaraang taon. Lubos kaming nagpapasalamat sa pamilya ng donor para sa walang pag-iimbot na regalo na ginawa nila sa harap ng isang kakila-kilabot na sitwasyon. We got 3 years more with her then she would have had. Miss na miss namin ang nanay ko at tutuparin namin ang kanyang misyon na maging organ donor ang aming mga kaibigan sa pamilya.

sa pamamagitan ng

Melissa Canfield