Sue McInnes

Sa mapagmahal na alaala ni Sue. Hinding hindi namin makakalimutan ang ngiti at tawa niya. Mami-miss siya.

sa pamamagitan ng

Karen, Robert, Dave, Grace