Sue McInnes

Big Heart at walang katapusang ngiti ang mapapalampas. Mahal kita pinsan.

sa pamamagitan ng

K&R, D&G