Steven A Hicks

Ang aking ama ay lubhang nangangailangan ng isang bagong puso. Siya ay itinanim kamakailan ng isang LVAD bilang isang tulay upang sana ay dalhin siya sa panahon ng paghihintay habang nagdarasal kami para sa mahalagang regalong ito. Ang aming pamilya, mga kaibigan, at komunidad ay sumuporta sa amin dito nang higit pa sa aming naiisip sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, tulong, at mga dolyar na pinaghirapan. Itinuro nila sa akin na maging isang mas mapagbigay na tagabigay at gusto kong suportahan ang iba na nasa parehong hindi tiyak na paglalakbay.

sa pamamagitan ng

Alan Hicks