Steve Muenchow

“Bilang karangalan at alaala ng ating ama, si Steve. Siya ay isang dalawang beses na tatanggap ng kidney transplant, isang masigasig na tagapagtaguyod para sa layunin, isang mapagmahal na asawa at ang pinakamahusay na ama. Mahal ka namin at namimiss ka namin araw-araw. Lahat ng ginagawa namin ay para SAYO."

sa pamamagitan ng

Live.Love.Donate. Inc