Steph Pusateri

Bilang parangal kay Steph Pusateri at sa kanyang 4 na organ donor

sa pamamagitan ng

Felix Narog